تصویر  طوطی ماهی ( سالم )
طوطی ماهی ( سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
250٬000
تصویر  طوطی ماهی پاک شده ( فیله  )
طوطی ماهی پاک شده ( فیله )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و کبابی
ارسال اسبک ماهی از 4 روز دیگر
500٬000
تصویر  طوطی ماهی پاک شده ( قطعه با استخوان )
طوطی ماهی پاک شده ( قطعه با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و کبابی
ارسال اسبک ماهی از 4 روز دیگر
410٬000
تصویر  طوطی ماهی پاک شده ( شکم خالی )
طوطی ماهی پاک شده ( شکم خالی )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1600 تا 1800 گرم
مناسب برای طبخ فر
450٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی