جستجو

ماهی جنوب

تمام محصولات عرضه شده در اسبک ماهی تازه هستند و در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهند شد.

برای سفارش ماهی به صورت تلفنی می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

09173983095

ماهی مقوا پاپیل

ماهی مقوا پاپیل،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
150٬000 تومان
برابر با 150٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی صافی

ماهی صافی تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
250٬000 تومان
برابر با 250٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی گیدر

ماهی گیدر تن، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
260٬000 تومان
برابر با 260٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی شوریده

خرید ماهی شوریده تازه و صید روز، کاملا اورگانیک به صورت جزئی و عمده با امکان پاک شدن و تحویل درب منزل. شماره تماس برای سفارش ماهی شوریده تازه ( جزئی و عمده ) : 09173983095
480٬000 تومان
برابر با 480٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی شیر بزرگ

ماهی شیر سایز بزرگ تازه و صید روز با مدل های پاک کردن بصورت رایگان
550٬000 تومان
برابر با 550٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی زرده

ماهی زرده، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
180٬000 تومان
برابر با 180٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سرخو محلی

ماهی سرخو محلی تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
480٬000 تومان
برابر با 480٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی زبان

ماهی زبان،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
280٬000 تومان
برابر با 280٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی بچه شیر

ماهی بچه شیر ( ماهی شیر کوچک ) تازه و صید روز ( سایز 0/5 الی 1/5 کیلوگرمی ) تازه و صید قایق با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
410٬000 تومان
برابر با 410٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی شیر سایز متوسط

برای سفارش عمده و اطلاع از موجود بودن ماهی شیر سایز متوسط، 2 تا 2/5 کیلو، تازه و صید روز، تماس بگیرید : 09173983095
520٬000 تومان
برابر با 520٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی حسون (کریشو)

ماهی حسون (ماهی کریشو)،تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
130٬000 تومان
برابر با 130٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سلطان ابراهیم

خرید ماهی سلطان ابراهیم،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
160٬000 تومان
برابر با 160٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی دختر ناخدا (شانک بحرینی)

ماهی شانک بحرینی (دختر ناخدا)، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
290٬000 تومان
برابر با 290٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سرخو مهاجر

ماهی سرخو مهاجر تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشدبرای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
360٬000 تومان
برابر با 360٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

اشپل ماهی (تخم ماهی)

اشپل (تخم ماهی) : برای سفارش عمده و جزئی و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید : 09173983095
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

شاه ماهی (ماهی هما)

شاه ماهی جنوب (ماهی هما)، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سارم (مقوا سلیمانی)

خرید ماهی سارم تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
160٬000 تومان
برابر با 160٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی مقوا سفید (جش سفید)

خرید ماهی مقوا سفید (جش سفید)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
250٬000 تومان
برابر با 250٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی قباد

خرید ماهی قباد،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سکلا (سکن)

ماهی سکلا (ماهی سکن)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
390٬000 تومان
برابر با 390٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی کوتر دم سیاه (چنگو)

ماهی کوتر دم سیاه (چنگو، شیر نیزه ایی)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
180٬000 تومان
برابر با 180٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی کوتر دم زرد (چنگو دم زرد)

ماهی کوتر دم زرد (چنگو، شیر نیزه ایی و بارکودا)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
320٬000 تومان
برابر با 320٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی طلال

ماهی طلال،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
190٬000 تومان
برابر با 190٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی حواصیم (شوورت)

خرید ماهی شوورت (ماهی حواصیم)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
320٬000 تومان
برابر با 320٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

طوطی ماهی

طوطی ماهی، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
260٬000 تومان
برابر با 260٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی خنو

ماهی خنو، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
259٬000 تومان
برابر با 259٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی کخو (شانک صورتی)

خرید ماهی کوپر (شانک صورتی)، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
320٬000 تومان
برابر با 320٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی راشگو (راژگو)

ماهی راشگو،تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
550٬000 تومان
برابر با 550٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی هامور سمان

ماهی هامور سمان ،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی هامور

خرید ماهی هامور صادراتی تازه و صید روز از بندرعباس با امکان ارسال رایگان می باشد.
450٬000 تومان
برابر با 450٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی حلوا سیاه

ماهی حلوا سیاه سایز متوسط،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
390٬000 تومان
برابر با 390٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی حلوا سفید (زبیدی)

ماهی حلوا سفید (زبیدی) تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
1٬200٬000 تومان
برابر با 1٬200٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

میش ماهی (ماهی کر)

ماهی میش (ماهی کر)، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید
480٬000 تومان
برابر با 480٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سنگسر

خرید عمده و جزئی ماهی سنگسر جنوب ( همراه با ارسال به سراسر کشور ) شماره تماس : 09173983095
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی شعری

ماهی شعری، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
250٬000 تومان
برابر با 250٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سرخو چمن

خرید ماهی سرخو چمن تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید
350٬000 تومان
برابر با 350٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی کفشک (چلابی)

ماهی کفشک، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
330٬000 تومان
برابر با 330٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی هوور (ماهی تن)

خرید ماهی تن هوور تازه با بهترین کیفیت و قیمت از بندرعباس با امکان ارسال رایگان
230٬000 تومان
برابر با 230٬000 تومان هر 1 کیلو گرم

ماهی سمان خال زرد

ماهی سمان خال زرد،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی حمام (کبوتر)

ماهی حمام یا کبوتر ماهی،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی شانک سیاه

ماهی شانک سیاه،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی خال زرد

ماهی مقوا خال زرد یا زلیبی،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی مقوا دبزی

ماهی مقوا دبزی، تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی مقوا قاضی (کاغذی)

ماهی مقوا قاضی (کاغذی)،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی گالیت

ماهی گالیت،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی گاریز

خرید ماهی گاریز ( اصل جنوب ) همراه با ارسال به سراسر کشور | برای سفارش عمده تماس بگیرید : 09173983095
ناموجود

ماهی بیاح

خرید ماهی بیاح،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی شانک سفید

ماهی شانک سفید،تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد.برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی سرخو دندونی (انگز)

ماهی سرخو دندونی یا انگز تازه و صید روز با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

ماهی جهرو (صبیتی)

ماهی سرخو جهرو (صبیتی) تازه و صید طبیعی با امکان پاک کردن رایگان می باشد. برای سفارش عمده ماهی با شماره تلفن 09173983095 تماس حاصل فرمایید.
ناموجود

تمام محصولات عرضه شده در اسبک ماهی تازه هستند و در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهند شد.

برای سفارش ماهی به صورت تلفنی می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

09173983095

سوالات متداول

آیا قیمت ماهی جنوب در سایت بروز است؟

بله. قیمت تمام ماهی ها بروز می باشد.

آیا در صورت خرید ماهی جنوب، محصول تازه به دستم خواهد رسید؟

بله. تمام محصولات اسبک ماهی تازه هستند و در یخدان‌های کائوچویی با اندازه مناسب و مقدار یخ کافی بسته‌بندی می‌شوند تا سالم و تازه به دست شما برسند.

در صورتی که ارسال به صورت هوایی باشد، یا از یخ‌های ژله‌ای مخصوص برای بسته‌بندی سفارشتان استفاده می‌شود، یا محصولات ۲۴ پیش از ارسال منجمد می‌شوند تا در طول ارسال تازه و سالم بمانند.

روش های ارسال سفارش کدام اند؟

ارسال برای شهرهای کوچک از طریق باربری اتوبوس و تحويل در ترمینال و برای کلان شهرها از طریق باربری هوایی و تحویل درب منزل است.

هزینه ارسال سفارش چقدر است؟

هزینه ارسال برای همه سفارش‌های بالای ۱ میلیون تومان رایگان است. برای سفارش‌های کمتر از این مقدار، هزینه ثابت ارسال 120 هزار تومان است و ممکن است با توجه به شهر محل سکونت و آدرس شما، مبلغی به این هزینه اضافه شود.

انواع ماهی جنوب

تنوع ماهی جنوب بسیار زیاد است. در ادامه بهترین انواع این ماهی ها را نام می‌بریم.

ماهی حلوا سفید

نام دیگر آن، ماهی زبیدی است. این ماهی گوشت لذیذی دارد، کم تیغ است و هنگام پاک کردن تنها چند درصد آن به عنوان ضایعات کنار گذاشته می‌شود. ماهی حلوا سفید قیمت نسبتا بالایی دارد.

ماهی شیر

این ماهی برای انواع غذاهای شکم‌پر، سرخ‌کرده و کبابی استفاده می‌شود. شیر ماهی بدون استخوان است و جزو خانواده ماهی تن محسوب می‌شود. ماهی شیر در سایزهای مختلفی عرضه می‌شود.

ماهی شوریده

این ماهی مانند ماهی سفید شمال، طعم خوبی دارد و کم تیغ و سفید است. ماهی شوریده معمولا به صورت سرخ‌شده و کامل (درسته) سرو می‌شود.

ماهی راشگو

این ماهی سرشار از پروتئین، امگا3 و ویتامین C است. ماهی راشگو گوشت لذیذی دارد و در اکثر مهمانی‌های هرمزگان از آن برای پذیرایی استفاده می‌شود. مصرف این غذای دریایی سیستم ایمنی بدن را هم تقویت می‌کند.

ماهی سرخو

این ماهی مانند سایر ماهی‌های جنوب ارزش غذایی بالایی دارد. ماهی سرخو جزو ماهیان بزرگ است و به‌شکل کبابی و سرخ‌شده طبخ می‌شود. ماهی سرخو مهاجر و سرخو محلی از نمونه‌های پرمصرف این نوع ماهی در جنوب کشور هستند.

 ماهی کفشک

این ماهی گوشت لذیذ و تیغ کمی دارد. بهترین روش پاک کردن کفشک ماهی فیله کردن آن است.

ماهی حلوا سیاه

ماهی حلوا سیاه جزو خوشمزه ترین ماهی های جنوب است و در بین محلی ها با نام حلوایا شناخته می شود. بر خلاف نامش گوشت این ماهی سفید است.

میش ماهی

میش ماهی جزو ماهی های گوشتی و سنگین جنوب است و به همین دلیل پاک کردن آن دشوار است. با این حال با خرید از اسبک ماهی می توانید این ماهی را پاک شده تحویل بگیرید.

سایر انواع ماهی جنوب

موارد زیر نیز جزو ماهی‌های جنوب محسوب می‌شوند که در بازارها به فروش می‌رسند:

 • ماهی جش
 • ماهی گیدر
 • ماهی سکلا
 • ماهی سلطان ابراهیم
 • شاه‌ماهی
 • ماهی سارم
 • ماهی حسون
 • ماهی شانک

قیمت ماهی جنوب

برای خرید ماهی جنوب، می توانید محصولات موجود در این دسته را بررسی کنید. در این سایت انواع ماهی با قیمت های مختلف عرضه می‌شود و با هر بودجه‌ای می‌توانید محصولات مناسبی را تهیه کنید. مثلا ماهی‌هایی که در ادامه نام می‌بریم، قیمت بالاتری دارند:

 • ماهی حلوا سفید یا زبیدی
 • ماهی شیر بزرگ
 • ماهی سرخو محلی

و نمونه‌های زیر، ارزان‌تر هستند:

 • ماهی زرده
 • ماهی حسون
 • ماهی سلطان ابراهیم

خرید ماهی جنوب از اسبک ماهی

اسبک ماهی امکان خرید ماهی جنوب تازه را بدون خروج از منزل فراهم کرده است. این فروشگاه با داشتن نماد اعتماد الکترونیکی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محصولات دریایی را با بسته‌بندی بهداشتی و رعایت اصول نگهداری، درب منزل به شما تحویل می‌دهد.

صید روز
ارسال کمتر از ۴۸ ساعت
ارسال رایگان خرید بالای ۱ میلیون
ضمانت اصل بودن و تازگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته