تصویر  فیله ماهی راشگو (راژگو)
فیله ماهی راشگو (راژگو)
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
وضعیت بدون پوست و استخوان
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬200٬000
ماهی راشگو پاک شده ( قطعه با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
مناسب برای سرخ کردنی
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  ماهی راشگو پاک شده ( شکم خالی  )
ماهی راشگو پاک شده ( شکم خالی )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1600 تا 1800 گرم
مناسب برای طبخ فر
ارسال اسبک ماهی از 3 روز دیگر
950٬000
تصویر  ماهی راشگو پاک نشده (‌ سالم )
ماهی راشگو پاک نشده (‌ سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت سایز 1 الی 2 کیلوگرمی
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
650٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی