تصویر  فیله ماهی مقوا سفید
فیله ماهی مقوا سفید
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2300 تا 2500 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
550٬000
تصویر  ماهی مقوا یا جش سفید کامل
ماهی مقوا یا جش سفید کامل
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
250٬000
ماهی مقوا سفید شکم خالی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1500 تا 1700 گرم
مناسب برای شکم پر و طبخ فر
این محصول امروز صید نمی شود
ماهی مقوا سفید پاک شده (‌ تیکه شده با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و قلیه ماهی
این محصول امروز صید نمی شود
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی