تصویر   ماهی هوور پاک شده ( فیله خالص ) %10 تخفیف
ماهی هوور پاک شده ( فیله خالص )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن ناخالص 2000 تا 2200 گرم
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
مناسب برای 4 الی 5 نفر
وضعیت گوشت خالص | بدون استخوان | بدون پوست
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
700٬000
630٬000
تصویر  ماهی هوور پاک نشده ( سالم ) %10 تخفیف
ماهی هوور پاک نشده ( سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 4000 تا 4200 گرمی
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
350٬000
315٬000
ماهی تن هوور پاک شده ( قطعه با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 20000 گرم
وضعیت بدون گوشت سیاه وسط ماهی
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  ماهی تن هوور پاک شده برش کالباسی
ماهی تن هوور پاک شده برش کالباسی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1600 تا 1800 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و کبابی
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
550٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی