ماهی سنگسر تازه
ماهی سنگسر قطعه شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2300 تا 2500 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
975٬000
ماهی سنگسر شکم خالی
ماهی سنگسر شکم خالی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 800 تا 900 گرم
وزن ناخالص 1400 تا 1500 گرم
وضعیت برش از کمر و مناسب طبخ فر
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
585٬000
ماهی سنگسر پاک شده ( فیله خالص )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2300 تا 2500 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب
مناسب برای کبابی و سرخ کردنی
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
ماهی سنگسر
ماهی سنگسر پاک نشده ( سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
390٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی