تصویر  فیله ماهی حلوا سیاه %10 تخفیف
فیله ماهی حلوا سیاه
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
وضعیت بدون پوست و استخوان , تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
900٬000
810٬000
تصویر  ماهی حلوا سیاه پاک شده ( شکم خالی )
ماهی حلوا سیاه پاک شده ( شکم خالی )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1500 تا 1700 گرم
مناسب برای شکم پر و طبخ فر
ارسال اسبک ماهی از 4 روز دیگر
585٬000
ماهی حلوا سیاه پاک شده ( قطعه شده با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
مناسب برای سرخ کردنی
ارسال اسبک ماهی از 4 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  ماهی حلوا سیاه  پاک نشده ( سالم ) %21 تخفیف
ماهی حلوا سیاه پاک نشده ( سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
490٬000
390٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی