تصویر  ماهی حلواسفید بزرگ شکم خالی
ماهی حلواسفید بزرگ شکم خالی
سایز 400 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 700 تا 800 گرم
وزن ناخالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت سایز بزرگ | 1 الی 2 عدد در 1 کیلو
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬600٬000
تصویر  استیک ماهی حلوا سفید بزرگ
استیک ماهی حلوا سفید بزرگ
سایز 500 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 700 تا 800 گرم
وزن ناخالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت سایز بزرگ | 1 الی 2 عدد در 1 کیلو
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬600٬000
تصویر  فیله ماهی حلوا سفید بزرگ
فیله ماهی حلوا سفید بزرگ
سایز 500 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 400 الی 500 گرم
وزن ناخالص 700 تا 800 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و کبابی
ارسال اسبک ماهی از 5 روز دیگر
1٬300٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید متوسط پاک شده
ماهی حلوا سفید متوسط پاک شده
سایز 4 الی 5 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1200 تا 1300 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
850٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید کوچک پاک شده
ماهی حلوا سفید کوچک پاک شده
سایز 10 الی 12 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1500 تا 1600 گرم
وضعیت شکم خالی شده
مناسب برای کبابی و سرخ کردنی
ارسال اسبک ماهی از 4 روز دیگر
650٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید بزرگ کامل
ماهی حلوا سفید بزرگ کامل
سایز400 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب , سایز بزرگ | 1 الی 2 عدد در 1 کیلو
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬400٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید متوسط کامل
ماهی حلوا سفید متوسط کامل
سایز 3 الی 4 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
750٬000
خرید حلوا سفید کوچک
ماهی حلوا سفید کوچک کامل
سایز 10 الی 12 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
550٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی