خرید حلوا سفید کوچک
ماهی حلوا سفید کوچک کامل
سایز 10 الی 12 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
550٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید متوسط کامل
ماهی حلوا سفید متوسط کامل
سایز 3 الی 5 عدد در 1 کیلو | تازه و صید روز
850٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید بزرگ کامل
ماهی حلوا سفید بزرگ کامل
سایز400 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
1٬700٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید کوچک پاک شده
ماهی حلوا سفید کوچک پاک شده
تازه و صید روز | سایز کوچک 10 الی 12 عدد در 1 کیلو | مناسب کبابی و سرخ کردنی | شکم خالی شده
450٬000
تصویر  ماهی حلوا سفید متوسط پاک شده
ماهی حلوا سفید متوسط پاک شده
الزه و صید روز | سایز 4 الی 5 عدد در 1 کیلو | مناسب کبابی و سرخ کردنی
650٬000
تصویر  ماهی حلواسفید بزرگ شکم خالی
ماهی حلواسفید بزرگ شکم خالی
تازه و صید روز | سایز 400 الی 900 گرمی
1٬200٬000
تصویر  استیک ماهی حلوا سفید بزرگ
استیک ماهی حلوا سفید بزرگ
سایز 500 الی 900 گرمی | تازه و صید روز
1٬400٬000
تصویر  فیله ماهی حلوا سفید بزرگ
فیله ماهی حلوا سفید بزرگ
تازه و صید روز | سایز 500 الی 900 گرمی
1٬600٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی