تصویر  فیله ماهی سرخو محلی
فیله ماهی سرخو محلی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
وضعیت بدون پوست و استخوان
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
950٬000
تصویر  ماهی سرخو محلی قطعه شده
ماهی سرخو محلی قطعه شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
600٬000
تصویر  ماهی سرخو محلی پاک نشده
ماهی سرخو محلی پاک نشده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
420٬000
تصویر  ماهی سرخو محلی کوچک شکم خالی
ماهی سرخو محلی کوچک شکم خالی
سایز ۴۰۰ الی ۵۰۰ گرمی | تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 700 تا 800 گرم
وزن ناخالص 1000 تا 1100 گرم
مناسب برای کبابی و درسته سرخ کردن
490٬000
تصویر  ماهی سرخو محلی شکم خالی
ماهی سرخو محلی شکم خالی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1500 تا 1700 گرم
مناسب برای شکم پر و طبخ فر
ارسال اسبک ماهی از 3 روز دیگر
650٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی