تصویر  فیله ماهی شعری
فیله ماهی شعری
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
مناسب برای 4 الی 5 نفر
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
750٬000
تصویر  ماهی شعری شکم خالی
ماهی شعری شکم خالی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1600 تا 1800 گرم
مناسب برای شکم پر و طبخ فر
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
550٬000
تصویر  ماهی شعری کوچک پاک شده
ماهی شعری کوچک پاک شده
تازه و صید روز | سایز 400 الی 600 گرمی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1400 تا 1500 گرم
مناسب برای سرخ کردنی و کبابی
ارسال اسبک ماهی از 3 روز دیگر
420٬000
ماهی شعری پاک شده ( قطعه با استخوان )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 1800 تا 2000 گرم
وضعیت مناسب جهت سرخ کردنی ، کبابی و قلیه ماهی
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  ماهی شعری پاک نشده ( سالم )
ماهی شعری پاک نشده ( سالم )
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت تازه و صید روز | صید قلاب
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
320٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی