تصویر  فیله میش ماهی یا ماهی کر
فیله میش ماهی یا ماهی کر
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
وضعیت بدون پوست و استخوان
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
850٬000
ماهی میش شکم خالی
ماهی میش شکم خالی شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 8000 تا 8500 گرم
وزن ناخالص 10000 تا 10500 گرم
وضعیت تازه و صید روز
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
450٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی