تصویر  فیله میش ماهی یا ماهی کر
فیله میش ماهی یا ماهی کر
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وزن ناخالص 2000 تا 2300 گرم
وضعیت بدون پوست و استخوان
این محصول امروز صید نمی شود
ماهی میش شکم خالی
ماهی میش شکم خالی
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 8000 تا 8500 گرم
وزن ناخالص 10000 تا 10500 گرم
وضعیت تازه و صید روز
این محصول امروز صید نمی شود
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی