تصویر  میگو صورتی درشت پاک شده  سایز 21 - 30
میگو صورتی درشت پاک شده سایز 21 - 30
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬300٬000
تصویر  میگو صورتی درشت پاک شده سایز 31 - 40
میگو صورتی درشت پاک شده سایز 31 - 40
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
1٬100٬000
تصویر   میگو صورتی درشت پاک شده  سایز 41-50
میگو صورتی درشت پاک شده سایز 41-50
پاک و رگگیری شده
850٬000
تصویر  میگو صورتی متوسط پاک شده سایز 51 - 60
میگو صورتی متوسط پاک شده سایز 51 - 60
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
790٬000
تصویر  میگو صورتی متوسط  پاک شده سایز 61 - 70
میگو صورتی متوسط پاک شده سایز 61 - 70
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  میگو صورتی متوسط  پاک شده سایز 71 - 80
میگو صورتی متوسط پاک شده سایز 71 - 80
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  میگو صورتی متوسط  پاک شده سایز 81 - 90
میگو صورتی متوسط پاک شده سایز 81 - 90
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی