تصویر  میگو سرتیز خیلی ریز سایز 161 - 200 ( پاک شده )
میگو سرتیز خیلی ریز سایز 161 - 200 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای میگو پلو
199٬000
تصویر  میگو سرتیز خیلی ریز سایز 131-160 ( پاک شده )
میگو سرتیز خیلی ریز سایز 131-160 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای میگو پلو
290٬000
تصویر  میگو سرتیز ریز سایز  101-130 ( پاک شده )
میگو سرتیز ریز سایز 101-130 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای میگو پلو
330٬000
تصویر  میگو سرتیز متوسط سایز  81-100 ( پاک شده )
میگو سرتیز متوسط سایز 81-100 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای میگو پلو
360٬000
تصویر  میگو سرتیز متوسط سایز  71-80 ( پاک شده )
میگو سرتیز متوسط سایز 71-80 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای انواع غذا با میگو
380٬000
تصویر  میگو سرتیز متوسط  سایز  60-70 ( پاک شده )
میگو سرتیز متوسط سایز 60-70 ( پاک شده )
تازه و صید روز | پاک و رگگیری شده | مناسب برای انواع غذا با میگو
400٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی