تصویر  میگو سرتیز سایز متوسط  60-70
میگو سرتیز سایز متوسط 60-70
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  میگو سرتیز سایز متوسط  71-80
میگو سرتیز سایز متوسط 71-80
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  میگو سرتیز سایز متوسط  81-100
میگو سرتیز سایز متوسط 81-100
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
550٬000
تصویر  میگو سرتیز سایز ریز  101-130
میگو سرتیز سایز ریز 101-130
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
500٬000
تصویر  میگو سرتیز سایز ریز  131-160
میگو سرتیز سایز ریز 131-160
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
450٬000
تصویر  میگو سرتیز سایز ریز  161-200
میگو سرتیز سایز ریز 161-200
پاک و رگگیری شده
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی