تصویر  میگو سره درشت  سایز 21-30 ( پاک شده )
میگو سره درشت سایز 21-30 ( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
این محصول امروز صید نمی شود
تصویر  میگو سره درشت  سایز 31-40 ( پاک شده )
میگو سره درشت سایز 31-40 ( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
850٬000
تصویر  میگوسره درشت  سایز  41-50( پاک شده )
میگوسره درشت سایز 41-50( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
820٬000
تصویر  میگو سره متوسط سایز 51-60( پاک شده )
میگو سره متوسط سایز 51-60( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
800٬000
تصویر  میگو سره متوسط سایز 61-70( پاک شده )
میگو سره متوسط سایز 61-70( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
750٬000
تصویر  میگو سره متوسط سایز 71-80( پاک شده )
میگو سره متوسط سایز 71-80( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
700٬000
تصویر  میگو سره متوسط سایز 81-90( پاک شده )
میگو سره متوسط سایز 81-90( پاک شده )
تازه و صید روز
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
وزن خالص 1000 تا 1100 گرم
وضعیت پاک و رگگیری شده
ارسال اسبک ماهی از 2 روز دیگر
680٬000
صید روز
ارسال رایگان خرید بالای 1 میلیون
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال کمتر از 48 ساعت
ضمانت اصالت و تازگی